">

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

UWAGA !! WAŻNE !!

Egzamin z pielęgniarstwa neonatologicznego odbędzie w późniejszym terminie z uwagi na małą liczbę złożonych wniosków.

Planowany termin egzaminu to grudzień 2018 r. lub styczeń 2019 r.

O konkretnym terminie egzaminu powiadomimy na stronie www.

Szanowni Państwo,

W załączniku zaproszenie na III konferencję Ogólnopolskiej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia", która odbędzie się 29 listopada br. w Łodzi w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 247/249.

Temat konferencji - „Własność, odpowiedzialność, zarządzanie w ochronie zdrowia”.

Udział w konferencji jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzedniej rejestracji link do rejestracji http://wspolniedlazdrowia.com/zarejestruj-sie/

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie, III debata WdZ.pdf)Zaproszenie, III debata WdZ.pdf[ ]863 kB

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt."Opieka nad pacjentem wymagającym żywienia przez dostęp zewnętrzny do przewodu pokarmowego". Szkolenie połączone jest z warsztatami nt."Opieka nad sztucznymi dostępami enteralnymi - ćwiczenia na fantomie".

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, przy ul. Francuskiej 16.

Załączniki:
Pobierz plik (karta zgłoszenia uczestnictwa.doc)karta zgłoszenia uczestnictwa.doc[ ]39 kB

Szanowni Państwo,

zespół ds. pielęgniarstwa geriatrycznego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza  do udziału w konferencji IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2018 r. w  hotelu Park Inn by Radisson.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie https://ekardio.slask.pl/program2018/iv-slaska-konferencja-szkoleniowa-elektrokardiologia-dla-pielegniarek-i-technikow-medycznych/

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Liczba miejsc ograniczona.

Szanowni Państwo,

Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zaprasza Pielęgniarki i Położne Epidemiologiczne woj. śląskiego do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej, organizowanej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2018 r., Hotel Fero-Lux, ul. Szczyrbok 62 w Korbielowie. Potwierdzenie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczba miejsc ograniczona).
Opłata konferencyjna wynosi:
 100 zł. dla członków OIPiP w Katowicach
 200 zł dla członków OIPiP w Bielsku Białej i Częstochowie
Informacja dotycząca dokonania opłaty konferencyjnej zostanie przesłana zwrotnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail, po zarejestrowaniu uczestnika.

Zaproszenie, program konferencji oraz karta zgłoszenie w załącznikach.

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników konferencji została zamknięta.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie piel. Korbielów.pdf)Zaproszenie piel. Korbielów.pdf[ ]134 kB

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu pt. „Zachowania agresywne wśród pielęgniarek” realizowanym w ramach pracy naukowej w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Komisji Naukowej przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
Celem badania jest ocena skali zjawiska agresji w środowisku pracy pielęgniarek, wpływu czynników socjodemograficznych na występowanie zachowań agresywnych oraz identyfikacja rodzaju i częstości występowania poszczególnych zachowań agresywnych. Realizacja celu badania pozwoli na analizę zjawiska agresji oraz opracowanie działań naprawczych umożliwiających tworzenie bezpiecznych środowisk pracy.
Badanie będzie realizowanie do dnia 30 listopada 2018 r. Jest skierowane do pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy pracują zawodowo i mają co najmniej 6 miesięcy praktyki. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Wyniki zostaną poddane zbiorczej analizie statystycznej i posłużą jedynie do celów naukowych, proszę zatem o szczere odpowiedzi.
 
Link do ankiety https://www.survio.com/survey/d/O4M3Y7B3M7J3D2U3B

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszam do kontaktu:
dr n. o zdr. Lena Serafin
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza  do udziału w X INAUGURACYJNEJ Ogólnopolskiej Konferencji  „PIELĘGNIARKA W Kardiologii”

Termin konferencji: 26.11.2018 godz.9.00-15.00

Miejsce:Q Hotel Plus, Katowice, ul. Wojewódzka 12  

Rejestracja uczestników 22.10.2018 – 10.11.2018

Dla członków OIPiP w Katowicach udział w konferencji jest bezpłatny, pozostali uczestnicy: 50 zł płatne na konto ORPiP 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734 ING Oddział Katowice

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona.

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników konferencji została zamknięta.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Akademia Leczenia Odleżyn”, która odbędzie się w dniu 24.11.2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 ÷ 14:00  w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49  w Katowicach.

Konferencja jest organizowana przez  Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pod Patronatem Honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Patronatem Medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Liczba miejsc ograniczona.

Informujemy o zmianie podziału kwalifikacji zawodowych dotyczących pielęgniarek i położnych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Podział kwalifikacji zawodowych dotyczących pielęgniarek i położnych obowiązujący do dnia 24 października 2018 r. (wyciąg z ustawy)

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017.1473 z dnia 2017.08.01 )

lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik

pracy

7

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

1,05

8

Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją

0,73

9

Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji

0,64

Podział kwalifikacji zawodowych dotyczących pielęgniarek i położnych obowiązujący  od dnia 25 października 2018 r. ( wyciąg z ustawy)

Ustawa  z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy  o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Poz. 1942 ).

lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik

pracy

7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,05

8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

0,73

9

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,64

 

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ogłasza kolejny nabór na specjalizację finansowanej ze środków własnych, dla członków OIPIP w Katowicach w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dla pielęgniarek.

  • Planowany termin egzaminu – 27 listopada 2018 roku
  • Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15
  • Literatura do egzaminu wstępnego: 1) Pielęgniarstwo ratunkowe – autorzy; Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka, PZWL Warszawa 2013 rok

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI: