Skład Zespołu:
1. Iwona Borchulska - Przewodnicząca
2. Beata Rduch
3. Renata Smok
4. Magdalena Kurkowska
5. Mariola Smolin
6. Beata Tomsza
7. Agnieszka Łakomska
8. Iwona Szczuka
9. Renata Krochmal
10. Krystyna Przybyła
11. Kamila Semeniuk
12. Justyna Smorąg
13. Katarzyna Koperwas

E-mail do Zespołu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład Zespołu:
1. Agnieszka Młynarska - Przewodnicząca
2. Beata Dębska
3. Adriana Kowalik-Kabat
4. Joanna Świerczek
5. Danuta Frączak
6. Zofia Nowak-Kapusta
7. Renata Patynko
8. Monika Barwicka

Skład Zespołu:

1. Iwona Woźniak- Przewodnicząca
2. Aneta Kamińska
3. Agata Machnacz

 Cel Zespołu:

 • organizacja bezpłatnych konferencji, szkoleń, wyjazdów i spotkań służących podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
 • organizacja akcji społecznych na temat onkologii,
 • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Polsce i zagranicą,
 • analiza problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych,
 • wymiana doświadczeń własnych z pracy zawodowej z różnych ośrodków onkologicznych,
 • omawianie problemów pielęgniarstwa onkologicznego, zagadnień prawnych, etycznych onkologii oraz innych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa,
 • przekazywaniem wiedzy z najnowszych osiągnięć w kraju i za granicy,
 • omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia,
 • współpraca z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny,
 • promowanie zawodu pielęgniarki.

1.    Plan pracy zespołu w roku 2022 :

Zaplanowane szkolenia w ramach działalności zespołu: godzina 15.15. w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. :

 •   26.01.2022 r.
 •   15.05.2022 r.
 •   23.11.2022 r.

Kontynuacja konferencji :

 •   31.03.2022 r. – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”
 •   16.09.2022 r .– XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniową pt.:  „Żywienie enteralne i parenteralne”
 •     7.10.2022 r. – XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „NOMED 2022”

 

2.    W ramach działalności zespołu w bezpłatnych szkoleniach i konferencji uczestniczyło: 1.01.- 31.12. 2021 roku – 798 osób. Od początku działalności zespołu: 3601 osób.

Zaplanowane szkolenia, spotkania oraz konferencje odbędą się w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Iwona Woźniak

mgr pielęgniarstwa

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Skład Zespołu:

1. Jolanta Dyla- Przewodnicząca
2. Joanna Piwowarczyk
3. Beata Pietrzyk
4. Anna Rytczak
5. Joanna Siwiec
6. Ilona Jasnos
7. Barbara Kosiedowska
8. Danuta Kowalczyk
9. Ewa Poloczek
10. Urszula Pater
11. Beata Nowak
12. Bernarda Paruszewska

 Skład Zespołu:

1. Maria Kuca-Mulak- Przewodnicząca
2. Jolanta Badnura
3. Aleksandra Cieślik
4. Bożena Dąbrowska
5. Urszula Fronc
6. Karina Guzy
7. Monika Hanejko
8. Elżbieta Kasztelan
9. Klaudia Krasucka
10. Monika Krystaszek
11. Danuta Ziółkowska
12. Celina Najduch
13. Jolanta Patrzyńska
14. Barbara Porwoł
15. Mirosława Rejek
16. Elżbieta Walczuk-Tarnowska
17. Adriana Wiernicka
18. Grażyna Zarzycka
19. Ewa Pawlikowska-Walczuk
20. Magdalena Jabłońska
21. Joanna Klęsk

 

Cele Zespołu:

 1. Integracja środowiska pielęgniarek psychiatrycznych
 2. Organizacja regionalnych konferencji naukowo-szkoleniowych
 3. Promowanie zawodu pielęgniarki
 4. Omawianie bieżących problemów w życiu zawodowym i ich rozwiązywanie
 5. Wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów
 6. Współpraca z innymi zespołami problemowymi
 7. Tworzenie procedur i standardów dotyczących pracy pielęgniarek psychiatrycznych

 

Skład Zespołu:

1. Bogusława Serzysko- Przewodnicząca
2. Beata Podsiadło
3. Renata Mroczkowska
4. Joanna Sornowska
5. Beata Jańczyk
6. Aleksandra Brysz
7. Agnieszka Lesiak

Najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się 7 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie OIPIP w Katowicach. 

Skład Zespołu:

 1. Anna Janus- Przewodnicząca
 2. Bożena Guzik
 3. Anna Stolarczyk
 4. Sylwia Studzińska
 5. Ewa Majda
 6. Katarzyna Przegendza
 7. Anna Sobczak
 8. Marzena Krzyśko
 9. Ilona Starek
 10. Aneta Trzcińska
 11. Wioleta Iwachów 
 12. Anna Tomaszewska
 13. Iwona Wróbel
 14. Mariola Gąsior
 15. Sławomir Żołędziowski

 

 

Skład Zespołu:

1. Joanna Kuźnik- Przewodnicząca
2. Dorota Kasińska
3. Barbara Gardyjas
4. Zofia Kamińska
5. Barbara Kotlarz
6. Barbara Raczak
7. Grażyna Sajewicz
8. Jadwiga Skrzypiec
9. Anna Stachulska
10. Ewa Tobor
11. Maria Żalińska
12. Anna Żerucha-Swinarew


Do zadań zespołu należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych poddanych konsultacji społecznej dotyczących ochrony zdrowia
 • organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowo szkoleniowych dla położnych
 • promowanie zwodu położnej
 • omawianie bieżących problemów w życiu zawodowym i wpływaniu na ich rozwiązywanie
 • członkowie zespołu angażują się w doskonalenie zawodowe położnych , są autorkami programów kursów , kierownikami i sekretarzami kursów reprezentowaniu i dbaniu o interes oraz prestiż zawodowy położnej , reagowaniu na bieżące wydarzenia
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Położnych oraz organizacjami
 • zrzeszającymi położne, Samorządem pielęgniarek i położnych, zespołami i
 • komisjami działającymi przy OIPIP w Katowicach
Terminy spotkań Zespołu
 
 
 

Skład Zespołu:

 1. Katarzyna Skibińska- Przewodnicząca
 2. Weronika Hodowany
 3. Ewa Kamizielak
 4. Anetta Kita
 5. Iwona Kowalska
 6. Margot Łój
 7. Mirosława Malara
 8. Beata Podleżyńska
 9. Dorota Paruzel
 10. Rita Pawletko
 11. Marta Piórkowska
 12. Zofia Prażak
 13. Elżbieta Żymła

Zadania Zespołu:

 • prowadzenie rejestru pielęgniarek zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej w Zespołach Kontroli Zakażeń w placówkach medycznych województwa śląskiego
 • wprowadzanie nowo powołanych Pielęgniarek Epidemiologicznych pomoc w zaadoptowaniu się w nowej komórce szpitala
 • kontakty i współpraca z placówkami Wojewódzkich i Powiatowych inspekcji Sanitarnych
 • kontakty ze specjalistami Epidemiologii i Mikrobiologii z całego kraju
 • pogłębianie wiedzy medycznej oraz doświadczenia
 • analiza i omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzeń Państwowych. Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych

Celem Zespołu jest integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych oraz wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy pielęgniarki epidemiologicznej.

Terminy spotkań członków Zespołu na rok

 

Skład Zespołu:

1. Grażyna Bonek-Wytrych
2. Maria Pakosz
3. Krystyna Klimaszewska 
4. Beata Nazimek
5. Mirosława Szwajca
6. Agnieszka Wojciechowska
7. Jolanta Prusek


Zadania Zespołu:

 • integracja osób zajmujących funkcje kierownicze w pielęgniarstwie na poziomie lecznictwa stacjonarnego
 • zajmowanie stanowiska w sprawach kluczowych dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej w zakresie zarządzania i organizacji w zakładach opieki stacjonarnej inicjowanie i propagowanie rozwiązań służących nowoczesnym metodom zarządzania opieką pielęgniarską
 • propagowanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu umocnienie pielęgniarstwa w zakładach opieki stacjonarnej
 • wspieranie działań na rzecz opracowania strategii dalszego rozwoju zarządzania w pielęgniarstwie
 • współpraca z innymi organizacjami zawodowymi
 • redagowanie biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce zarządzania organizacji pracy w pielęgniarstwie
 • organizowanie konferencji , spotkań kadry kierowniczej ,propagowanie pozytywnych przykładów zarządzania w pielęgniarstwie

Terminy spotkań członków Zespołu na rok

Skład Zespołu:

1. Tomsza Beata- Przewodnicząca
2. Kostrzewa Dorota
3. Molęda Aleksandra
4. Ostrowska Edyta
5. Siuda Izabela
6. Hanusek Bogumiła
7. Bartosiak Klaudia
8. Sosnowska Joanna
9. Chmiel Danuta
10. Sadowska Katarzyna

Terminy spotkań Zespołu w roku

 

Zadania Zespołu:

 • organizowanie Konferencji z Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
 • redagowanie artykułów do biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego,
 • zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
 • współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • udział w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,
 • integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
 • rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie   Ratownictwa Medycznego.

Plan pracy na rok 2019

 • organizacja II Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego/ 12 kwiecień/
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 • zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
 • współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • udział w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,
 • integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
 • rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie   Ratownictwa Medycznego,
 • redagowanie artykułów do biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego.

 

 

Skład Zespołu:

1. Danuta Broncel-Czekaj- Przewodnicząca
2. Gabriela Kruczek
3. Dorota Kudzia-Karwowska 
4. Joanna Tomaszek
5. Hanna Ziemiańska
6. Agnieszka Szostok
7. Joanna Gubała
8. Elżbieta Łakota
9. Danuta Skutela
10. Ewa Knapczyk
11. Krystyna Cieślik
12. Maria Loska
13. Elżbieta Gryc
14. Elżbieta Wala

 

Zespół zajmuje się :

 • tworzeniem procedur i standardów w sterylizacji
 • propagowaniem dobrych wzorców organizacyjnych
 • problemami poprawy jakości ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji działów centralnych sterylizacji
 • analizą i pomocą w rozwiązywaniu problemów pielęgniarek pracujących w działach sterylizacji
 • wymianą doświadczeń własnych z pracy w działach sterylizacji
Zespół skupia głównie pielęgniarki w sterylizatorniach szpitalnych a także pielęgniarki zajmujące się problemami sterylizacji i dezynfekcji w jednostkach ochrony zdrowia Zasięg działalności zespołu obejmuje teren Województwa Śląskiego. 
 
Terminy spotkań członków Zespołu w roku

Skład Zespołu:

1.Magdalena Cwynar- Przewodnicząca
2. Renata Mroczkowska
3. Barbara Sikora
4. Bożena Pawełczyk
5. Wiesława Czaja
6. Beata Gryzik-Koperska
7. Ewa Molka
8. Lucyna Plewa
9. Anna Szeląg
10. Alina Czupryńska
11. Karina Ferdyn

Najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się 7 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie OIPIP w Katowicach 

Skład zespołu

1. Joanna Kurkiewicz- Przewodnicząca
2. Laura Tomkiewicz-Montowska
3. Helena Zarychta
4. Maria Pentok
5. Wiesława Rogowiec
6. Grażyna Malczyk
7. Bogusława Lasota
8. Halina Kwiecień
9. Violetta Dytko
10. Barbara Cader
11. Elżbieta Nowosad
12. Renata Krysiak
13. Mariola Marciniak
14. Danuta Kot
15. Mirosława Borowkod
16. Janina Łowicka
17. Maria Pakosz
18. Monika Szopka
19. Sabina Duda

 

Celem Zespołu jest praca na rzecz doskonalenia form opieki i ich kontraktowania przez NFZ oraz wymiana doświadczeń i informacji Zadania:

 • współpraca z pracownikami NFZ kompetentnymi w zakresie opieki długoterminowej
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych województw
 • zapraszanie na spotkania konsultanta krajowego ds. opieki długoterminowej
 • współpraca z prywatnymi ubezpieczycielami - wycena usług/ procedur pielęgniarskich
 • organizowanie konferencji opieki długoterminowej
 • organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładów sprawujących opiekę długoterminową.

 

Terminy spotkań Zespołu w roku

Skład Zespołu:

1. Maria Kasiorowska- Przewodnicząca
2. Beata Jędrzejewska
3. Janina Lipina
4. Sylwia Figura
5. Barbara Kozub

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych odbędzie się 28.10.2021 w czwartek o godzinie 9.00 w siedzibie OIPiP w Katowicach, ul. Francuska16.

 

- Materiały do zapoznania się dla pielęgniarek szkolnych na stronie IMiD w zakładce Pracownia Medycyny Szkolnej http://medycynaszkolna.imid.med.pl/
- III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej Druga Edycja, która odbędzie się w terminie 19-20 sierpnia 2021 r. w Warszawie, Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b.

W razie pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Marią Kasiorowską 502539870

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego
 

Skład Zespołu: 


1. Danuta Siemiątkowska- Przewodnicząca
2. Marta Dębska
3. Bożena Eksner
4. Marlena Huta
5. Dorota Kadula-Lakomy
6. Małgorzata Kiedos
7. Joanna Leśniewska
8. Małgorzata Maślanka
9. Iwona Miąsko
10. Aldona Michalska 
11. Iwona Ogońska
12. Iwona Otlik
13. Eliza Szklarz
14. Beata Szymaniak
15. Monika Truchan
16. Elżbieta Tybińkowska
17. Maria Urbańska-Grzegorzek
18. Joanna Zygadło-Bryła
19. Alina Wilczęga-Wiercioch
20. Jadwiga Wojdas

 

Spotkania Zespołu ds piel operacyjnego w roku

Skład Zespołu:

1. Barbara Mikołajec- Przewodnicząca
2. Ewa Borowiak-Zielińska
3. Iwona Czech
4. Anna Janota
5. Monika Loewe
6. Danuta Nawratek
7. Anna Szweda
8. Lilla Welzel
9. Elżbieta Wittek
10. Justyna Kapuściok
11. Bożena Rabowicz
12. Grażyna Kowalska

Serdecznie zapraszamy na spotkania Zespołu