">

Skład Zespołu:

1. Maria Kasiorowska- Przewodnicząca
2. Beata Jędrzejewska
3. Janina Lipina
4. Sylwia Figura
5. Barbara Kozub

 

Zespół ds. pielęgniarek szkolnych działa przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w celu spierania się i pomocy koleżankom w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych pielęgniarki szkolnej. W Zespole mogą pracować wszystkie chętne pielęgniarki szkolne prowadzące niepubliczne, grupowe praktyki oraz indywidualne praktyki. Aktualne informacje dotyczące medycyny szkolnej przekazujemy na spotkaniu Zespołu.Spotkania odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się 21.11.2018 r. o godz. 09:00.
 
Serdecznie zapraszamy pielęgniarki kontraktujące medycynę szkolną.