">

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z możliwością skorzystania z formy leczenia rehabilitacyjnego w SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ul.Śniadeckiego 1 w Tarnowskich Górach. Oferta skierowana jest do osób, których stan zdrowia uległ poważnemu pogorszeniu.

Szczegóły w załącznikach.

 

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają niektóre świadczenia otrzymane od OIPiP,  są to między innymi:

  • wszelkiego rodzaju dofinansowania: np. do leczenia sanatoryjnego,
  • kompensaty wynagrodzeń,
  • refundacja kosztów czynnego udziału w konferencjach za wyjątkiem opłaty konferencyjnej,
  • zapomogi w wysokości powyżej  6.000,00 zł –  od 2018 roku nadwyżka ponad tą kwotę podlega opodatkowaniu.

Osobom,  które otrzymały powyższe świadczenia zostanie wystawiony PIT 11.

W swoim zeznaniu rocznym należy ująć wykazane kwoty jako przychody z innych źródeł oraz rozliczyć łącznie z innymi przychodami.