stanowisko: Położna

miejsce wykonywania zawodu: Jaworzno, ul. Chełmońskiego, Oddział Ginekologiczno-Położniczy

rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę/umowa cywilnoprawna

wysokość wynagrodzenia: Do uzgodnienia

wymagania pracodawcy: Doświadczenie zawodowe w pracy w warunkach lecznictwa zamkniętego, zaznajomione ze specyfiką pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w tym na Sali porodowej i Sali cięć
cesarskich, posiadające odpowiednie kwalifikacje m. in.. dyplom położnej, prawo wykonywania zawodu

kontakt: pani Radosława Gorczowska, tel. 32-317 48 03, E-mail: rgorczowska(a)szpital.iaworzno.pl