OIPiP w Katowicach

Dyrektor Biura: Jadwiga Zasuń

Pełnomocnik ds.  Systemu Zarządzania Jakością : Monika Chełmicka

Sekretariat: Katarzyna Hońska

Organami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach są:
  1. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
  2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
  3. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  5. Okręgowa Komisja Rewizyjna