Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - Anna Janik

Wiceprzewodnicząca: Beata PodleżyńskaIwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

 Członkowie:

 1. Bednarczyk Bożena
 2. Czechowska Dorota
 3. Czechowska-Tomala Kamila
 4. Dobrowolska Hanna
 5. Don Ewa
 6. Dyduch Marta
 7. Dyla Jolanta
 8. Gral Magdalena
 9. Gurowiec Piotr
 10. Gzocha Piotr
 11. Kazus Jadwiga
 12. Koperwas- Szafarz Katarzyna
 13. Kuźnik Joanna
 14. Kwas Jolanta
 15. Malara Mirosława
 16. Maślanka Małgorzata
 17. Ptok Krystyna
 18. Sajewicz Grażyna
 19. Siciarz Bogusława
 20. Zasuń Jadwiga
 21. Żmudzińska Renata

 Prezydium:

 1. Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP
 2. Beata Podleżyńska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Iwona Borchulska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Maria Grabowska- Sekretarz ORPiP
 5. Czesława Brylak- Kozdraś- Skarbnik ORPiP
 6. Hanna Dobrowolska
 7. Jadwiga Kazus
 8. Joanna Kuźnik
 9. Małgorzata Maślanka
 10. Jadwiga Zasuń

 

 Terminy planowanych posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Prezydium na rok 2018:

Posiedzenie

Termin

Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP

18 stycznia

czwartek

Rada

22 luty

czwartek

Prezydium ORPiP

13 marca

wtorek

Okręgowy Zjazd

26 marca

poniedziałek

Rada

19 kwietnia

czwartek

Prezydium ORPiP

17 maja

czwartek

Rada (wyjazdowa)

22-24 czerwca

piątek, sobota, niedziela

Prezydium ORPiP

19 lipca

czwartek

Prezydium ORPiP

23 sierpnia

czwartek

Rada

20 września

czwartek

Prezydium ORPiP

18 października

czwartek

Rada

22 listopada

czwartek

Rada (spotkanie świąteczne)

18 grudnia

wtorek

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Aleksandra Liszka

Zastępcy:Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji

 1. Ahn Sabina
 2. Cygan Krystyna
 3. Gajda Sabina
 4. Kostrzewa Dorota
 5. Krawczyk-Sarna Agnieszka
 6. Kruk Ola
 7. Kubica Barbara
 8. Larysz Anna
 9. Lodwich Henryka
 10. Prażak Zofia
 11. Siwy Sonia
 12. Studzińska Ewa
 13. Szczepaniec Łucja
 14. Truchan Monika
 15. Wojciechowska Agnieszka
 16. Wylężek Iwona
 17. Zawisza Ilona
 18. Żyłkowska Kinga

 

 

 

 

 

TERMINY DYŻURÓW BIURA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA 2017 ROK

5.01.2017 r. – Aleksandra Liszka

26.01.2017 r. – Krystyna Cygan

2.02.107 r. – Aleksandra Liszka

23.02.2017 r. – Dorota Kostrzewa

2.03.2017 r. – Aleksandra Liszka

23.03.2017 r. – Agnieszka Krawczyk – Sarna

6.04.2017 r. – Aleksandra Liszka

27.04.2017 r. – Ola Kruk

4.05.2017 r. – Aleksandra Liszka

25.05.2017 r. – Barbara Kubica

1.06.2017 r. – Aleksandra Liszka

22.06.2017 r. – Anna Larysz

6.07.2017 r. – Aleksandra Liszka

27.07.2017 r. – Henryka Lodwich

3.08.2017 r. – Aleksandra Liszka

24.08.2017 r. – Zofia Prażak

7.09.2017 r. – Aleksandra Liszka

28.09.2017 r. – Sonia Siwy

5.10.2017 r. – Aleksandra Liszka

26.10.2017 r. – Ewa Studzińska

2.11.2017 r. – Aleksandra Liszka

23.11.2017 r. – Agnieszka Wojciechowska

7.12.2017 r. – Aleksandra Liszka

28.12.2017 r. – Kinga Żyłkowska

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15001700, w niżej podanych terminach:

 

Terminy dyżurów:

 

10.01.2017

09.05.2017

12.09.2017

24.01.2017

23.05.2017

26.09.2017

07.02.2017

06.06.2017

10.10.2017

21.02.2017

20.06.2017

24.10.2017

07.03.2017

04.07.2017

07.11.2017

21.03.2017

18.07.2017

21.11.2017

04.04.2017

01.08.2017

05.12.2017

18.04.2017

29.08.2017

12.12.2017