Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - dr n. o zdr. Anna Janik

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Beata PodleżyńskaIwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

 Członkowie:

 1. Bednarczyk Bożena
 2. Czechowska Dorota
 3. Czechowska-Tomala Kamila
 4. dr n. o zdr. Dobrowolska Hanna
 5. Don Ewa
 6. Dyduch Marta
 7. Dyla Jolanta
 8. Gral Magdalena
 9. dr n. o zdr. Gurowiec Piotr
 10. Gzocha Piotr
 11. Kazus Jadwiga
 12. Hernik Katarzyna
 13. Kuźnik Joanna
 14. Kwas Jolanta
 15. dr n. med. Malara Mirosława
 16. Maślanka Małgorzata
 17. Ptok Krystyna
 18. Sajewicz Grażyna
 19. Siciarz Bogusława
 20. Zasuń Jadwiga
 21. Żmudzińska Renata

 Prezydium:

 1. dr n. o zdr. Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP
 2. dr n. med. Beata Podleżyńska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Iwona Borchulska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Maria Grabowska- Sekretarz ORPiP
 5. Czesława Brylak- Kozdraś- Skarbnik ORPiP
 6. dr n. o zdr. Hanna Dobrowolska
 7. Jadwiga Kazus
 8. Joanna Kuźnik
 9. Małgorzata Maślanka
 10. Jadwiga Zasuń

 

 Terminy planowanych posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Prezydium na rok 2020:

Posiedzenie

Termin

Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP

16 stycznia

czwartek

Rada

20 luty

czwartek

Prezydium ORPiP

19 marca

czwartek

Okręgowy Zjazd

30 marca

poniedziałek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Aleksandra Liszka

Zastępcy:Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji

 1. Ahn Sabina
 2. Cygan Krystyna
 3. Gajda Sabina
 4. Kostrzewa Dorota
 5. Krawczyk-Sarna Agnieszka
 6. Kruk Ola
 7. Kubica Barbara
 8. Larysz Anna
 9. Lodwich Henryka
 10. Prażak Zofia
 11. Siwy Sonia
 12. Studzińska Ewa
 13. Szczepaniec Łucja
 14. Truchan Monika
 15. Wojciechowska Agnieszka
 16. Wylężek Iwona
 17. Zawisza Ilona
 18. Żyłkowska Kinga

 

TERMINY DYŻURÓW BIURA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA 2020 ROK

02.01.2020 r. 16.01.2020 r. 30.01.2020 r. 06.02.2020 r. 20.02.2020 r.
05.03.2020 r. 19.03.2020 r. 02.04.2020 r. 16.04.2020 r. 30.04.2020 r.
07.05.2020 r. 21.05.2020 r 04.06.2020 r. 18.06.2020 r. 02.07.2020 r.
16.07.2020 r. 30.07.2020 r. 06.08.2020 r. 20.08.2020 r. 03.09.2020 r.
17.09.2020 r. 01.10.2020 r. 15.10.2020 r. 29.10.2020 r. 05.11.2020 r.
19.11.2020 r. 03.12.2020 r 17.12.2020 r.    

        

PLAN PRACY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

1.Prowadzenie postępowań wyjaśniających.

2.Nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Zastępców Okręgowego Rzecznika.

3.Prowadzenie szkoleń z Zastępcami Okręgowego Rzecznika z zakresu właściwego prowadzenia dokumentacji w postępowaniu wyjaśniającym.

4.Współpraca z Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych.

5.Prowadzenie szkoleń w jednostkach służby zdrowia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

6.Udział w szkoleniach organizowanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

7.Nadzór nad pracą Biura Rzecznika.

8.Pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

                                                                                                          Okręgowy Rzecznik

                                                                                              Odpowiedzialności Zawodowej

                                                                                                          Aleksandra Liszka

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

Informujemy, o możliwości kontaktu z Sędziami Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Kontakt:             Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
                          tel. 510 132 176
                          poniedziałek-środa- 7:30 - 15:30
                          czwartek- 7:30-18:00
                          piątek- 7:30-13:00


Spotkania należy umawiać na tydzień przed planowaną wizytą (z zastrzeżeniem, że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu – zawsze we wtorki)