Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - Anna Janik

Wiceprzewodnicząca: Beata PodleżyńskaIwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

 Członkowie:

 1. Bednarczyk Bożena
 2. Czechowska Dorota
 3. Czechowska-Tomala Kamila
 4. Dobrowolska Hanna
 5. Don Ewa
 6. Dyduch Marta
 7. Dyla Jolanta
 8. Gral Magdalena
 9. Gurowiec Piotr
 10. Gzocha Piotr
 11. Kazus Jadwiga
 12. Koperwas Katarzyna
 13. Kuźnik Joanna
 14. Kwas Jolanta
 15. Malara Mirosława
 16. Maślanka Małgorzata
 17. Ptok Krystyna
 18. Sajewicz Grażyna
 19. Siciarz Bogusława
 20. Zasuń Jadwiga
 21. Żmudzińska Renata

 Prezydium:

 1. Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP
 2. Beata Podleżyńska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Iwona Borchulska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Maria Grabowska- Sekretarz ORPiP
 5. Czesława Brylak- Kozdraś- Skarbnik ORPiP
 6. Hanna Dobrowolska
 7. Jadwiga Kazus
 8. Joanna Kuźnik
 9. Małgorzata Maślanka
 10. Jadwiga Zasuń

 

 Terminy planowanych posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Prezydium na rok 2019:

Posiedzenie

Termin

Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP

24 stycznia

czwartek

Rada

21 luty

czwartek

Prezydium ORPiP

14 marca

czwartek

Okręgowy Zjazd

25 marca

poniedziałek

Prezydium ORPiP

11 kwietnia

czwartek

Prezydium ORPiP

23 maja

czwartek

Rada

27 czerwca

czwartek

Prezydium ORPiP

25 lipca

czwartek

Prezydium ORPiP

22 sierpnia

czwartek

Rada (wyjazdowa)

19-22 września

czwartek-niedziela

Prezydium ORPiP

24 października

czwartek

Rada

21 listopada

czwartek

Rada (spotkanie świąteczne)

17 grudnia

wtorek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Aleksandra Liszka

Zastępcy:Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji

 1. Ahn Sabina
 2. Cygan Krystyna
 3. Gajda Sabina
 4. Kostrzewa Dorota
 5. Krawczyk-Sarna Agnieszka
 6. Kruk Ola
 7. Kubica Barbara
 8. Larysz Anna
 9. Lodwich Henryka
 10. Prażak Zofia
 11. Siwy Sonia
 12. Studzińska Ewa
 13. Szczepaniec Łucja
 14. Truchan Monika
 15. Wojciechowska Agnieszka
 16. Wylężek Iwona
 17. Zawisza Ilona
 18. Żyłkowska Kinga

 

 

 

 

 

TERMINY DYŻURÓW BIURA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA 2018 ROK

 4.01.2018 r. – Aleksandra Liszka

18.01.2018 r. – Ilona Zawisza

 1.02.2018 r. – Aleksandra Liszka

15.02.2018 r. – Barbara Kubica

 1.03.2018 r. - Aleksandra Liszka

15.03.2018 r. – Sonia Siwy

29.03.2018 r. – Kinga Żyłkowska

 5.04.2018 r. – Aleksandra Liszka

19.04.2018 r. – Dorota Kostrzewa

10.5.2018 r.- Monika Truchan

24.05.2018 r.- Anna Larysz

 7.06.2018 r.- Aleksandra Liszka

21.06.2018 r.- Ewa Studzinska

 5.07.2018 r. - Aleksandra Liszka

19.07.2018 r. – Krystyna Cygan

 2.08.2018 r. - Aleksandra Liszka

16.08.2018 r. – Henryka Lodwich

30.08.2018 r.-  Ola Kruk

 6.09.2018 r. - Aleksandra Liszka

20.09.2018 r. – Agnieszka Wojciechowska

 4.10.2018 r. - Aleksandra Liszka

18.10.2018 r.- Zofia Prażak

 8.11.2018 r. – Agnieszka Krawczyk Sarna

22.11.2018 r.- Łucja Szczepaniec Byczek

 6.12.2018 r. - Aleksandra Liszka

20.12.2018 r. – Iwona Wylężek

        

PLAN PRACY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA ROK 2018

 Prowadzenie postępowań wyjaśniających.

 1. Nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Zastępców Okręgowego Rzecznika.
 1. Prowadzenie szkoleń z Zastępcami Okręgowego Rzecznika z zakresu właściwego prowadzenia dokumentacji w postępowaniu wyjaśniającym.
 1. Współpraca z Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych.
 2. Prowadzenie szkoleń w jednostkach służby zdrowia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
 1. Udział w szkoleniach organizowanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 1. Nadzór nad pracą Biura Rzecznika.
 2. Pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 roku pełnić będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15001700.

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 1500 1700 w niżej podanych terminach:

 

 

                                                                                                          Okręgowy Rzecznik

                                                                                              Odpowiedzialności Zawodowej

                                                                                                          Aleksandra Liszka

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godzinach od 15001700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów w roku 2019:

05.02.2019
19.02.2019

05.03.2019
19.03.2019

02.04.2019
16.04.2019

07.05.2019
21.05.2019

04.06.2019
18.06.2019

02.07.2019
16.07.2019

06.08.2019
20.08.2019

03.09.2019
17.09.2019

01.10.2019
15.10.2019

05.11.2019
19.11.2019

10.12.2019