">

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - Anna Janik

Wiceprzewodnicząca: Beata PodleżyńskaIwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

 Członkowie:

 1. Bednarczyk Bożena
 2. Czechowska Dorota
 3. Czechowska-Tomala Kamila
 4. Dobrowolska Hanna
 5. Don Ewa
 6. Dyduch Marta
 7. Dyla Jolanta
 8. Gral Magdalena
 9. Gurowiec Piotr
 10. Gzocha Piotr
 11. Kazus Jadwiga
 12. Koperwas Katarzyna
 13. Kuźnik Joanna
 14. Kwas Jolanta
 15. Malara Mirosława
 16. Maślanka Małgorzata
 17. Ptok Krystyna
 18. Sajewicz Grażyna
 19. Siciarz Bogusława
 20. Zasuń Jadwiga
 21. Żmudzińska Renata

 Prezydium:

 1. Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP
 2. Beata Podleżyńska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Iwona Borchulska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Maria Grabowska- Sekretarz ORPiP
 5. Czesława Brylak- Kozdraś- Skarbnik ORPiP
 6. Hanna Dobrowolska
 7. Jadwiga Kazus
 8. Joanna Kuźnik
 9. Małgorzata Maślanka
 10. Jadwiga Zasuń

 

 Terminy planowanych posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Prezydium na rok 2019:

Posiedzenie

Termin

Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP

24 stycznia

czwartek

Rada

21 luty

czwartek

Prezydium ORPiP

14 marca

czwartek

Okręgowy Zjazd

25 marca

poniedziałek

Prezydium ORPiP

11 kwietnia

czwartek

Prezydium ORPiP

23 maja

czwartek

Rada

27 czerwca

czwartek

Prezydium ORPiP

25 lipca

czwartek

Prezydium ORPiP

22 sierpnia

czwartek

Rada (wyjazdowa)

19-22 września

czwartek-niedziela

Prezydium ORPiP

24 października

czwartek

Rada

21 listopada

czwartek

Rada (spotkanie świąteczne)

17 grudnia

wtorek