">

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - Anna Janik

Wiceprzewodnicząca: Beata PodleżyńskaIwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

 Członkowie:

 1. Bednarczyk Bożena
 2. Czechowska Dorota
 3. Czechowska-Tomala Kamila
 4. Dobrowolska Hanna
 5. Don Ewa
 6. Dyduch Marta
 7. Dyla Jolanta
 8. Gral Magdalena
 9. Gurowiec Piotr
 10. Gzocha Piotr
 11. Kazus Jadwiga
 12. Koperwas- Szafarz Katarzyna
 13. Kuźnik Joanna
 14. Kwas Jolanta
 15. Malara Mirosława
 16. Maślanka Małgorzata
 17. Ptok Krystyna
 18. Sajewicz Grażyna
 19. Siciarz Bogusława
 20. Zasuń Jadwiga
 21. Żmudzińska Renata

 

Prezydium:

 1. Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP
 2. Beata Podleżyńska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Iwona Borchulska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Maria Grabowska- Sekretarz ORPiP
 5. Czesława Brylak- Kozdraś- Skarbnik ORPiP
 6. Hanna Dobrowolska
 7. Jadwiga Kazus
 8. Joanna Kuźnik
 9. Małgorzata Maślanka
 10. Jadwiga Zasuń

 


Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Prezydium :

12 stycznia- Prezydium

26 stycznia- Prezydium

16 luty- ORPIP

9 marca- Prezydium

6 kwietnia- Prezydium

20 kwietnia- Prezydium

18 maja-  ORPIP

1 czerwca- Prezydium

29 czerwca- Prezydium

13 lipca- Prezydium

27 lipca- Prezydium

17 sierpnia- ORPIP

7 września- Prezydium

28 września- Prezydium

12 października- Prezydium

26 października- Prezydium

16 listopada-ORPIP

7 grudnia- Prezydium