Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Aleksandra Liszka

Zastępcy:Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji

 1. Ahn Sabina
 2. Cygan Krystyna
 3. Gajda Sabina
 4. Kostrzewa Dorota
 5. Krawczyk-Sarna Agnieszka
 6. Kruk Ola
 7. Kubica Barbara
 8. Larysz Anna
 9. Lodwich Henryka
 10. Prażak Zofia
 11. Siwy Sonia
 12. Studzińska Ewa
 13. Szczepaniec Łucja
 14. Truchan Monika
 15. Wojciechowska Agnieszka
 16. Wylężek Iwona
 17. Zawisza Ilona
 18. Żyłkowska Kinga

 

TERMINY DYŻURÓW BIURA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA 2020 ROK

02.01.2020 r. 16.01.2020 r. 30.01.2020 r. 06.02.2020 r. 20.02.2020 r.
05.03.2020 r. 19.03.2020 r. 02.04.2020 r. 16.04.2020 r. 30.04.2020 r.
07.05.2020 r. 21.05.2020 r 04.06.2020 r. 18.06.2020 r. 02.07.2020 r.
16.07.2020 r. 30.07.2020 r. 06.08.2020 r. 20.08.2020 r. 03.09.2020 r.
17.09.2020 r. 01.10.2020 r. 15.10.2020 r. 29.10.2020 r. 05.11.2020 r.
19.11.2020 r. 03.12.2020 r 17.12.2020 r.    

        

PLAN PRACY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

1.Prowadzenie postępowań wyjaśniających.

2.Nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Zastępców Okręgowego Rzecznika.

3.Prowadzenie szkoleń z Zastępcami Okręgowego Rzecznika z zakresu właściwego prowadzenia dokumentacji w postępowaniu wyjaśniającym.

4.Współpraca z Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych.

5.Prowadzenie szkoleń w jednostkach służby zdrowia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

6.Udział w szkoleniach organizowanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

7.Nadzór nad pracą Biura Rzecznika.

8.Pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

                                                                                                          Okręgowy Rzecznik

                                                                                              Odpowiedzialności Zawodowej

                                                                                                          Aleksandra Liszka