">

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Aleksandra Liszka

Zastępcy:Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji

 1. Ahn Sabina
 2. Cygan Krystyna
 3. Gajda Sabina
 4. Kostrzewa Dorota
 5. Krawczyk-Sarna Agnieszka
 6. Kruk Ola
 7. Kubica Barbara
 8. Larysz Anna
 9. Lodwich Henryka
 10. Prażak Zofia
 11. Siwy Sonia
 12. Studzińska Ewa
 13. Szczepaniec Łucja
 14. Truchan Monika
 15. Wojciechowska Agnieszka
 16. Wylężek Iwona
 17. Zawisza Ilona
 18. Żyłkowska Kinga

 

 

 

 

 

TERMINY DYŻURÓW BIURA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA 2018 ROK

 4.01.2018 r. – Aleksandra Liszka

18.01.2018 r. – Ilona Zawisza

 1.02.2018 r. – Aleksandra Liszka

15.02.2018 r. – Barbara Kubica

 1.03.2018 r. - Aleksandra Liszka

15.03.2018 r. – Sonia Siwy

29.03.2018 r. – Kinga Żyłkowska

 5.04.2018 r. – Aleksandra Liszka

19.04.2018 r. – Dorota Kostrzewa

10.5.2018 r.- Monika Truchan

24.05.2018 r.- Anna Larysz

 7.06.2018 r.- Aleksandra Liszka

21.06.2018 r.- Ewa Studzinska

 5.07.2018 r. - Aleksandra Liszka

19.07.2018 r. – Krystyna Cygan

 2.08.2018 r. - Aleksandra Liszka

16.08.2018 r. – Henryka Lodwich

30.08.2018 r.-  Ola Kruk

 6.09.2018 r. - Aleksandra Liszka

20.09.2018 r. – Agnieszka Wojciechowska

 4.10.2018 r. - Aleksandra Liszka

18.10.2018 r.- Zofia Prażak

 8.11.2018 r. – Agnieszka Krawczyk Sarna

22.11.2018 r.- Łucja Szczepaniec Byczek

 6.12.2018 r. - Aleksandra Liszka

20.12.2018 r. – Iwona Wylężek

        

PLAN PRACY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NA ROK 2018

 Prowadzenie postępowań wyjaśniających.

 1. Nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Zastępców Okręgowego Rzecznika.
 1. Prowadzenie szkoleń z Zastępcami Okręgowego Rzecznika z zakresu właściwego prowadzenia dokumentacji w postępowaniu wyjaśniającym.
 1. Współpraca z Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych.
 2. Prowadzenie szkoleń w jednostkach służby zdrowia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
 1. Udział w szkoleniach organizowanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 1. Nadzór nad pracą Biura Rzecznika.
 2. Pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 roku pełnić będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15001700.

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 1500 1700 w niżej podanych terminach:

 

 

                                                                                                          Okręgowy Rzecznik

                                                                                              Odpowiedzialności Zawodowej

                                                                                                          Aleksandra Liszka