Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

Informujemy, o możliwości kontaktu z Sędziami Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Kontakt:             Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
                          tel. 510 132 176
                          poniedziałek-środa- 7:30 - 15:30
                          czwartek- 7:30-18:00
                          piątek- 7:30-13:00


Spotkania należy umawiać na tydzień przed planowaną wizytą (z zastrzeżeniem, że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu – zawsze we wtorki)