Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godzinach od 15001700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów w roku 2021:

02.03.2021
16.03.2021

13.04.2021
27.04.2021

11.05.2021
25.05.2021

08.06.2021
22.06.2021

06.07.2021
20.07.2021

10.08.2021
24.08.2021

07.09.2021
21.09.2021

05.10.2021
19.10.2021

09.11.2021
23.11.2021

07.12.2021
21.12.2021