">

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15001700, w niżej podanych terminach:

 

Terminy dyżurów:

 

10.01.2017

09.05.2017

12.09.2017

24.01.2017

23.05.2017

26.09.2017

07.02.2017

06.06.2017

10.10.2017

21.02.2017

20.06.2017

24.10.2017

07.03.2017

04.07.2017

07.11.2017

21.03.2017

18.07.2017

21.11.2017

04.04.2017

01.08.2017

05.12.2017

18.04.2017

29.08.2017

12.12.2017