">

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godzinach od 15001700, w niżej podanych terminach:

 

Terminy dyżurów w roku 2018

9.01.2018

23.01.2018

06.02.2018

20.02.2018

6.03.2018

20.03.2018

10.04.2018

24.04.2018

8.05.2018

22.05.2018

5.06.2018

19.06.2018

3.07.2018

17.07.2018

08.08.2018

28.08.2018

11.09.2018

25.09.2018

9.10.2018

23.10.2018

6.11.2018

20.11.2018

04.12.2018