Szanowne Panie,

Uprzejmie informuję, że w 2019 roku spotkania Pełnomocników odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, w następujących terminach:

7 marca 2019 roku,

13 czerwca 2019 roku,

5 września 2019 roku,

5 grudnia 2019 roku.

Serdecznie zapraszam

z poważaniem
Maria Grabowska
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy powołuje co 4 lata pełnomocników

Delegat może pełnić funkcje „pełnomocnika”. Jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające powołanie „pełnomocnika” w zakładzie pracy w którym nie pracuje żaden delegat Okręgowa Rada może powierzyć obowiązki „pełnomocnika” innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielone oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń Okręgowej Rady. 
„Pełnomocnik” działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu ORPiP i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.

Do obowiązków „pełnomocnika” Okręgowej Rady należy:
  1. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych 
  2. reprezentowanie samorządu w posiedzeniach Rad Społecznych 
  3. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych 
  4. informowanie członków samorządu o organizowanych szkoleniach , kursach i  konferencjach i możliwościach korzystania z nich 
  5. przekazywanie członkom samorządu wszelkich niezbędnych informacji o pracach OR oraz wszystkich działających komisji i zespołów problemowych, informacji w zakresie przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych 
  6. informowanie członków samorządu o zasadach korzystania z funduszu samopomocowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Pełnomocnicy maja obowiązek uczestniczyć w spotkaniach w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i składać sprawozdanie ze swojej działalności.

W załączeniu Uchwały dotycząca powołania Pełnomocników i ich rejonów. 

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala pelnomocni.pdf)uchwala pelnomocni.pdf[ ]807 kB
Pobierz plik (5.6. Uchwała - Pełnomocnicy.odt)Uchwała nr 192/2016/VII w sprawie powołania kolejnych Pelnomocnikow[ ]26 kB
Pobierz plik (Protokół z wyborów pełnomocnika spośród pielęgniarek położnych.doc)Protokół z wyborów pełnomocnika spośród pielęgniarek położnych.doc[ ]38 kB
Pobierz plik (Protokół z wyborów pełnomocnika spośród Delegatów.doc)Protokół z wyborów pełnomocnika spośród Delegatów.doc[ ]42 kB
Pobierz plik (20160414090709.pdf)uchwala nr 255/2016/VII w sprawie rozszerzenia pełnomocnictwa Lidia Kulawik[ ]40 kB
Pobierz plik (20160414090657.pdf)uchwała nr 254/2016/VII w sprawie powołania pełnomocników[ ]66 kB
Pobierz plik (20160502055009.pdf)uchwala nr 324/2016/VII w przedmiocie zmiany uchwaly 139/2016/VII[ ]95 kB
Pobierz plik (20160502054955.pdf)uchwala nr 323/2016/VII z dnia 28 kwietnia 2016[ ]47 kB
Pobierz plik (20160502054923.pdf)uchwala nr 322/2016/VII z dnia 28 kwietnia 2016[ ]142 kB
Pobierz plik (uchwala 399.pdf)uchwala 399.pdf[ ]107 kB
Pobierz plik (uchwala 398.pdf)uchwala 398.pdf[ ]47 kB
Pobierz plik (uchwala 397.pdf)uchwala 397.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (20160620093705.pdf)Rozszerzenie Pełn. Dominika Cieślik[ ]40 kB
Pobierz plik (20160620093654.pdf)powołanie Pełn. Jaruszewska-Domżalska Izabela[ ]83 kB
Pobierz plik (20161102083639.pdf)uchwała 896,897/2016/VII[ ]93 kB
Pobierz plik (20161130081333.pdf)uchwala 973/2016/VII powołanie Pełnomocnika[ ]47 kB
Pobierz plik (uchwała ws. rozszerzenia pełnomocnictwa.pdf)uchwała ws. rozszerzenia pełnomocnictwa.pdf[ ]40 kB
Pobierz plik (uchwala ws. rozszerzenia pełnomocnictwa.pdf)uchwala ws. rozszerzenia pełnomocnictwa.pdf[ ]40 kB
Pobierz plik (uchwała ws. rozszerzenia pełnomocnictwa (3).pdf)uchwała ws. rozszerzenia pełnomocnictwa (3).pdf[ ]50 kB
Pobierz plik (uchwała ws. wykreślenia pełnomocnictwa.pdf)uchwała ws. wykreślenia pełnomocnictwa.pdf[ ]48 kB
Pobierz plik (Uchwała 597_2017_VII z dnia 13.07.2017 r w sprawie powołania pełnomocnika.pdf)Uchwała 597_2017_VII z dnia 13.07.2017 r w sprawie powołania pełnomocnika.pdf[ ]521 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 1009_2017_VII z dnia 16 listopada 2017 w przedmiocie powołania Pełnom)Uchwała nr 1009_2017_VII z dnia 16 listopada 2017 w przedmiocie powołania Pełnom[ ]60 kB
Pobierz plik (Uchwała 1069_2017_VII_rozszerzenie pełnomocnictwa.pdf)Uchwała 1069_2017_VII_rozszerzenie pełnomocnictwa.pdf[ ]49 kB
Pobierz plik (Uchwała 1070_2017_VII_powołanie pełnomocnika.pdf)Uchwała 1070_2017_VII_powołanie pełnomocnika.pdf[ ]71 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 1096_2017_VII z dnia 19 grudnia 2017 powołanie pełnomocnika.pdf)Uchwała nr 1096_2017_VII z dnia 19 grudnia 2017 powołanie pełnomocnika.pdf[ ]85 kB
Pobierz plik (Uchwała 222_2018_VII powołanie Pełnomocnika Megrez ZPS nr 1 Tychy.pdf)Uchwała 222_2018_VII powołanie Pełnomocnika Megrez ZPS nr 1 Tychy.pdf[ ]340 kB
Pobierz plik (Uchwala 306_2018_VII w sprawie wykreslenia pelnomocnika.pdf)Uchwala 306_2018_VII w sprawie wykreslenia pelnomocnika.pdf[ ]55 kB
Pobierz plik (Uchwala 307_2018_VII powołanie pełnomocników.pdf)Uchwala 307_2018_VII powołanie pełnomocników.pdf[ ]57 kB
Pobierz plik (Uchwala 374_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r wykreślenie pelnomocnictwa.pdf)Uchwala 374_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r wykreślenie pelnomocnictwa.pdf[ ]41 kB
Pobierz plik (Uchwala 375_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r wykreslenie pelnomocnictwa.pdf)Uchwala 375_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r wykreslenie pelnomocnictwa.pdf[ ]41 kB
Pobierz plik (Uchwala 376_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r powolanie pelnomicnika Promed Lazy.)Uchwala 376_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r powolanie pelnomicnika Promed Lazy.[ ]48 kB
Pobierz plik (Uchwala 377_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r powolanie pelnomocnika SPSK nr6 SUM)Uchwala 377_2018_VII z dnia 23 czerwca 2018r powolanie pelnomocnika SPSK nr6 SUM[ ]49 kB
Pobierz plik (Wykaz Pełnomocników ORPiP w Katowicach VII kadencji - stan na 05.04.2022.pdf)Wykaz Pełnomocników ORPiP w Katowicach VII kadencji - stan na 05.04.2022.pdf[ ]110 kB