Samorząd pielęgniarek i położnych
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą ponad 30-tysięczną rzeszę pielęgniarek i położnych, wpisanych do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.

W dniu 19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw 14 maja tego samego roku. Z formalnego punktu widzenia tym jednym zdaniem można byłoby podsumować proces powstania izb pielęgniarek i położnych. Można byłoby, gdyby organizacja ta była jedynie tworem natury prawnej. Tak jednak nie było w chwili jej powstania i tak nadal nie jest.