Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do podawania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa dotycząca karmienia dziecka przez PEG-a w szkole przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Załączniki:
Pobierz plik (Opinia PEG.pdf)Opinia PEG.pdf[ ]224 kB

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w sprawie postępowania z wszczepionymi systemami dostępu naczyniowego

Załączniki:
Pobierz plik (opinia porty.pdf)opinia porty.pdf[ ]181 kB

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie kwalifikacji pielęgniarki w celu podania pacjentowi  produktów  radiofarmaceutycznych (środków cieniujących/kontrast ) podczas badań radiologicznych