W związku z otrzymaną od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacją indywidualnej dotyczącej konieczności wystawiania deklaracji PIT 8C przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, a tym samym odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez pielęgniarki i położne wyjaśniam, co następuje: wszyscy Państwo, którzy uczestniczyliście w różnych formach samopomocowych, min. kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach otrzymaliście list wyjaśniający wraz z informacją PIT 8 C.

W związku z interpretacją uzyskaną z Izby Skarbowej w Katowicach , pielęgniarki i położne uczestniczące w nieodpłatnych kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych uzyskują tym samym nieodpłatne świadczenia które zgodnie z art.20 ust.1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane zostały jako przychody z innych źródeł od których podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek

Część A. Miejsce i cel składania informacji

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany. Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie posiada ona miejsca zamieszkania.

Pytania:

Dlaczego mam płacić podatek za kursy z OIPIP w Katowicach?

Kursy są dla nas bezpłatne.

Nie wiedziałam o konieczności odprowadzenia podatku?

Z czego wyniknął pomysł podatku?

Czy izba może pokryć koszty podatku za pielęgniarkę/ położną?

Nie wyrażam zgody na to, by płacić podatek.

W umowie był podany fakt kursu bezpłatnego, nie było mowy o podatku.