Regulamin dotyczący refundacji kosztów kształcenia znajduje się tutaj...

Uchwała dotycząca przyznawania zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 znajduje się tutaj...

  • Wniosek o potwierdzenie kwalifikacji dla absolwenta studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo prowadzonych w innym języku niż język polski przez uczelnię znajdująca się na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach znajduję się tutaj 
  • wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj
  • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu z zakresem czynności cudzoziemcom na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj

Uwaga!!! Wnioski o refundację kosztów kształcenia wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w oryginale.

Dopuszcza się złożenie wniosku pocztą E-mail (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami) pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia posiedzenia Komisji Kształcenia (nie dotyczy dyplomów specjalizacji i zaświadczeń o ukończonym kursie).

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o refundację wyd.XII.pdf)Wniosek o refundację wyd.XII.pdf[Wniosek o refundację kosztów kształcenia 28.04.2022]188 kB
Pobierz plik (Wniosek o stypendium wyd.V.pdf)Wniosek o stypendium wyd.V.pdf[Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę 28.04.2022]187 kB
Pobierz plik (zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf)zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf[OŚWIADCZENIE dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym 01.01.2022]465 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 29.03.2021.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 29.03.2021.pdf[Regulamin refundacji 29 03 2021]275 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego - 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego - 28.04.2021.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego - 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego - 28.04.2021.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji 28.04.2021.pdf[ ]208 kB
Pobierz plik (Wniosek o dofinansowanie studiów MBA.pdf)Wniosek o dofinansowanie studiów MBA.pdf[Wniosek o dofinansowanie studiów MBA 28.04.2022]188 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 28.04.2022.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 28.04.2022.pdf[Regulamin refundacji 28.04.2022]258 kB