Regulamin dotyczący refundacji kosztów kształcenia znajduje się tutaj...

 

Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę znajduje się tutaj...

 

Uwaga!!! Wnioski o refundację kosztów kształcenia wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w oryginale.

Dopuszcza się złożenie wniosku pocztą E-mail (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami) pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia posiedzenia Komisji Kształcenia (nie dotyczy dyplomów specjalizacji i zaświadczeń o ukończonym kursie).

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE.doc)WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE.doc[ ]64 kB
Pobierz plik (WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY DANYCH WE WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZ)WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY DANYCH WE WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZ[ ]78 kB
Pobierz plik (Wniosek o refundację wyd.XI.pdf)Wniosek o refundację wyd.XI.pdf[Wniosek o refundację kosztów kształcenia]341 kB
Pobierz plik (Wniosek o stypendium wyd.III.pdf)Wniosek o stypendium wyd.III.pdf[Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę]416 kB
Pobierz plik (zał. 1a Oświadczenie do sfinansowania kosztów konferencji.pdf)zał. 1a Oświadczenie do sfinansowania kosztów konferencji.pdf[OŚWIADCZENIE dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym]57 kB
Pobierz plik (Regulamin refundacji kształcenia z dnia 23.05.2019r.pdf)Regulamin refundacji kształcenia z dnia 23.05.2019r.pdf[Regulamin refundacji 23 05 2019]2766 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego.pdf)Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego.pdf)Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji.pdf)Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji.pdf[ ]61 kB