Wnioski dotyczące refundacji kosztów kształcenia oraz o stypendium/nagrodę znajdują się tutaj...

Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę Członków OIPiP w Katowicach wraz z wnioskiem do pobrania znajduje się tutaj...

Regulamin dotyczący refundacji kosztów kształcenia znajduje się tutaj...

Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę znajduje się tutaj...

Uchwała dotycząca przyznawania zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 znajduje się tutaj...

  • Wniosek o potwierdzenie kwalifikacji dla absolwenta studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo prowadzonych w innym języku niż język polski przez uczelnię znajdująca się na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach znajduję się tutaj 
  • wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj
  • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu z zakresem czynności cudzoziemcom na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj

Uwaga!!! Wnioski o refundację kosztów kształcenia wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w oryginale.

Dopuszcza się złożenie wniosku pocztą E-mail (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami) pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia posiedzenia Komisji Kształcenia (nie dotyczy dyplomów specjalizacji i zaświadczeń o ukończonym kursie).

Załączniki:
Pobierz plik (zał. nr 1 - Wniosek o refundację wyd.XII.pdf)zał. nr 1 - Wniosek o refundację wyd.XII.pdf[Wniosek o refundację kosztów kształcenia 01.01.2022]230 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 - Wniosek o stypendium wyd.IV.pdf)zał. nr 2 - Wniosek o stypendium wyd.IV.pdf[Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę 01.01.2022]227 kB
Pobierz plik (zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf)zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf[OŚWIADCZENIE dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym 01.01.2022]465 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 29.03.2021.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 29.03.2021.pdf[Regulamin refundacji 29 03 2021]275 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego - 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego - 28.04.2021.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego - 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego - 28.04.2021.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji 28.04.2021.pdf[ ]208 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 - Wniosek o dofinansowanie studiów MBA wyd.I.pdf)zał. nr 3 - Wniosek o dofinansowanie studiów MBA wyd.I.pdf[Wniosek o dofinansowanie studiów MBA 01.01.2022]224 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 01.01.2022.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 01.01.2022.pdf[Regulamin refundacji 01.01.2022]338 kB