Uwaga!!! Wnioski o refundację kosztów kształcenia wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w oryginale.

Dopuszcza się złożenie wniosku pocztą E-mail (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami) pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia posiedzenia Komisji Kształcenia (nie dotyczy dyplomów specjalizacji i zaświadczeń o ukończonym kursie).

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE.doc)WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE.doc[ ]64 kB
Pobierz plik (WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY DANYCH WE WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZ)WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY DANYCH WE WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZ[ ]78 kB
Pobierz plik (REGULAMIN KSZTAŁCENIA - finansowanie biernego udziału  14.03.2019.pdf)Regulamin refundacji kształcenia z dnia 14.03.2019r[Regulamin refundacji 14 03 2019]103 kB
Pobierz plik (Wniosek o refundację wyd X.pdf)Wniosek o refundację wyd X.pdf[Wniosek o refundację kosztów kształcenia]339 kB
Pobierz plik (Wniosek o stypendium.pdf)Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę[Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę]415 kB
Pobierz plik (zał. 1a Oświadczenie do sfinansowania kosztów konferencji.pdf)zał. 1a Oświadczenie do sfinansowania kosztów konferencji.pdf[OŚWIADCZENIE dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym]57 kB