Uwaga!!! Wnioski o refundację kosztów kształcenia wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w oryginale.

Dopuszcza się złożenie wniosku pocztą E-mail (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami) pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia posiedzenia Komisji Kształcenia (nie dotyczy dyplomów specjalizacji i zaświadczeń o ukończonym kursie).

Załączniki:
Pobierz plik (zał. nr 1 - Wniosek o refundację wyd.XII.pdf)zał. nr 1 - Wniosek o refundację wyd.XII.pdf[Wniosek o refundację kosztów kształcenia 01.01.2022]230 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 - Wniosek o stypendium wyd.IV.pdf)zał. nr 2 - Wniosek o stypendium wyd.IV.pdf[Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę 01.01.2022]227 kB
Pobierz plik (zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf)zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf[OŚWIADCZENIE dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym 01.01.2022]465 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 29.03.2021.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 29.03.2021.pdf[Regulamin refundacji 29 03 2021]275 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego - 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego - 28.04.2021.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego - 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego - 28.04.2021.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji 28.04.2021.pdf)Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji 28.04.2021.pdf[ ]208 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 - Wniosek o dofinansowanie studiów MBA wyd.I.pdf)zał. nr 3 - Wniosek o dofinansowanie studiów MBA wyd.I.pdf[Wniosek o dofinansowanie studiów MBA 01.01.2022]224 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 01.01.2022.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 01.01.2022.pdf[Regulamin refundacji 01.01.2022]338 kB