• Wniosek o potwierdzenie kwalifikacji dla absolwenta studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo prowadzonych w innym języku niż język polski przez uczelnię znajdująca się na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach znajduję się tutaj