Czesława Brylak- KozdraśCzesława Brylak-Kozdraś – Magister pielęgniarstwa, certyfikowany Menedżer w Ochronie Zdrowia, wieloletni dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego . Współtwórczyni projektu ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych.

Zaangażowana w działalność samorządu pielęgniarskiego jako członek wszystkich kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych pełniąc funkcje wiceprzewodniczącej i sekretarza, a w obecnej kadencji skarbnika. Przewodniczyła wielu wyborczym i budżetowym Okręgowym Zjazdom Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Cechuje się pracowitością i uczciwością. Chętnie dzieli się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem. Wyznacza trendy w zarządzaniu i współpracy z pracownikami na różnych szczeblach.