Danuta Siemiątkowska

magister pielęgniarstwa, magister pedagogiki zdrowia, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego VI i VII kadencji. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji. Pielęgniarka operacyjna w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Mielęckiego w Katowicach