Elżbieta SpyraElżbieta Spyra

Jestem absolwentką Liceum Medycznego. Pracuję jako starsza pielęgniarka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pracuję od 1982 roku w jednym zakładzie pracy.

Działam w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych od 2003 roku.