dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiecdr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec - członek Sądu

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie, dr n. biol. 
Obecnie pełni funkcję Naczelnej Pielęgniarki.
W zawodzie pracuje 32 lata.
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w latach 2000-2002.
Przewodnicząca Zespołu ds organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie przy ORPIP w latach 2009-2012. W latach 2001-2012 pełniła funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.