Joanna KuźnikJoanna Kuźnik

wykształcenie: mgr położnictwa mgr zarządzania i marketingu studia podyplomowe z Zarządzania w ochronie zdrowia specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

stanowisko i miejsce pracy: Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

praca społeczna: członek ORPiP w Katowicach, członek Komisji Prawa i Legislacji przy ORPiP w Katowicach, Przewodnicząca Zespołu ds. Położnych przy ORPiP w Katowicach 

wyróżnienie Srebrna Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego