Kamila Czechowska TomalaKamila Czechowska Tomala

Studia podyplomowe- Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Doświadczenie zawodowe 1992 – 2011 Praca w firmie: Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział Wewnętrzny z pododdziałem Hematologii na stanowisku: Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej 2011- 2016 Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, Oddział Kardiologii ze Stanowiskami intensywnego Nadzoru na stanowisku: Pielęgniarka Oddziałowa

Dodatkowa działalność 2006- 2016 Działalność w organizacji związkowej: Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ,2005- 2015 Pełnomocny przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.Obecnie praca w Radzie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Ukończony kurs Dobrej Praktyki Klinicznej dla badaczy ” Uniwersytet Jagielloński” oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Staż pracy w zawodzie 24 lata.