Monika Truchan Monika Truchan


mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarka oddziałowa oddziału okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju. Od 2011r członek Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP oraz współorganizator konferencji naukowo- szkoleniowych.