Sabina GajdaSabina Gajda 

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. Od 11 - stu lat jestem zatrudniona w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na oddziale chirurgii ogólnej. Moją pracę rozpoczęłam od odnowienia prawa wykonywania zawodu. Po rozpoczęciu pracy uznałam, że mam braki w aktualnej wiedzy i postanowiłam podjąć naukę na studiach licencjackich. Idąc za ciosem skończyłam studia magisterskie na ŚUM w Katowicach oraz specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego organizowaną przez Izby Pielęgniarskie. Mam również skończonych kilka kursów z zakresu pielęgniarstwa.
Od 4 - ch lat jestem członkiem zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP działającej przy zakładzie pracy.