Szanowni Państwo,

zachęcamy do możliwości skorzystania z 14 -to dniowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych w systemie całodobowym na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w SP ZOZ "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ul. Śniadeckiego 1. Oferta skierowana jest do osób, których stan zdrowia uległ poważnemu pogorszeniu.

Zakres usług obejmuje zakwaterowanie uczestnika w pokoju 2-osobowym, trzy posiłki (śniadanie,obiad, kolacja) oraz pakiet rehabilitacyjny obejmujący zabiegi fizjoterapeutyczne (do 5 dziennie), według wskazań medycznych związanym z danym schorzeniem.

Szczegóły w załącznikach.

 

 W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają niektóre świadczenia otrzymane od OIPiP,  są to między innymi:

  • wszelkiego rodzaju dofinansowania: np. do leczenia sanatoryjnego,
  • kompensaty wynagrodzeń,
  • refundacja kosztów czynnego udziału w konferencjach za wyjątkiem opłaty konferencyjnej,
  • zapomogi w wysokości powyżej  6.000,00 zł –  od 2018 roku nadwyżka ponad tą kwotę podlega opodatkowaniu.

Osobom,  które otrzymały powyższe świadczenia zostanie wystawiony PIT 11.

W swoim zeznaniu rocznym należy ująć wykazane kwoty jako przychody z innych źródeł oraz rozliczyć łącznie z innymi przychodami.