Szanowni Państwo,

Turnusy leczniczo- rehabilitacyjne w Neuro-Care w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szpitalnej 6 są dedykowane przede wszystkim osobom  po przebytym udarze, z zespołami bólowymi kręgosłupa, stawu barkowych i biodrowych, bólami głowy, po wszczepieniu endoprotez, po urazach,  wypadkach komunikacyjnych, po urazach czaszkowo- mózgowych i w innych chorobach neurologicznych.

Turnusy leczniczo- rehabilitacyjne 10 i 14 dniowe obejmujące leczenie i rehabilitację z zabiegami kinezyterapii i fizykoterapii, leczenie, konsultacje dietetyczne,  opiekę lekarską i psychologiczną.

W Neuro-Care  rehabilitacja neurologiczna, polega na opracowaniu indywidualnego planu leczenia i rehabilitacji  dla każdej osoby.  Działania mające na celu zniwelowanie dolegliwości bólowych np. przy schorzeniach kręgosłupa, po urazach, po  wszczepieniu endoprotez (operacje stawów biodrowych  i  kolanowych). przywrócenie lub poprawa  utraconych  wskutek choroby funkcji, takie jak:  zaburzenia chodu i równowagi, usprawnienie i poprawa samopoczucia.

Pobyt w Neuro-Care to oprócz rehabilitacji działania ukierunkowane na, poprawę stanu zdrowia i funkcjonalności codziennej.

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają niektóre świadczenia otrzymane od OIPiP,  są to między innymi:

  • wszelkiego rodzaju dofinansowania: np. do leczenia sanatoryjnego,
  • kompensaty wynagrodzeń,
  • refundacja kosztów czynnego udziału w konferencjach za wyjątkiem opłaty konferencyjnej,
  • zapomogi w wysokości powyżej  6.000,00 zł –  od 2018 roku nadwyżka ponad tą kwotę podlega opodatkowaniu

Osobom,  które otrzymały powyższe świadczenia zostanie wystawiony PIT 11.

W swoim zeznaniu rocznym należy ująć wykazane kwoty jako przychody z innych źródeł oraz rozliczyć łącznie z innymi przychodami.