Uchwała Nr 351/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie sfinansowania jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, którzy w związku z wykonywaniem zawodu zachorowali na COVID-19, wniosek oraz zestawienie ofert w załączniku.

Ważne!
Osoby zakwalifikowane do leczenia rehabilitacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie do jakiego Uzdrowiska zostały skierowane.
W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach - Zdroju, członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zobowiązany jest do dokonania dopłaty w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pobytu, tj. 1.400,00 zł za 14 dni. Dopłatę do pokoju jednoosobowego należy uiścić w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”.

Każda osoba, która otrzyma skierowanie na leczenie rehabilitacyjne musi wykonać badania diagnostyczne bezwzględnie wymagane do kwalifikacji i przyjęcia do danego sanatorium.

1. Zespół Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach - Zdroju:

  • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19,
  • Aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
  • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

2. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o.:

  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
  • Badania laboratoryjne: OB, badanie moczu, morfologia, CRP,
  • W przypadku pobytu w szpitalu (ciężkiego przebiegu  COVID-19) wymagana jest dokumentacja medyczna ze szpitala (RTG klatki piersiowej, tomograf komputerowy+ opisy badań).

Kuracjusz zobowiązany jest uiścić opłatę uzdrowiskową w wysokości 2,20 zł za każdy dzień pobytu w dniu przyjazdu do Uzdrowiska.

Przyznane świadczenie z tytułu udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia rehabilitacyjnego, podlega obowiązującym przepisom prawa w zakresie opodatkowania.