Przyszłość pielęgniarstwa, położnictwa jest dla Ciebie ważna? Chcesz mieć wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd zawodowy? Chcesz uczestniczyć w pracach, negocjacjach z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce?

Weź udział w WYBORACH DO ORGANÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

Informacje o wyborach do samorządu pielęgniarek i położnych na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych https://nipip.pl/wybory-do-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych/